Štukatérství Bolek

Štukatérství je řemeslo zpracovávající sádru pro umělecké a malé stavební práce. Patří sem i výroba odlitků z umělých kamenů, zhotovování sgrafit a štukových ozdob, modelování štukatur, štuků, a barevné i kresebné komponování umělých mramorů.

Počátek štukatérství byl zaznamenán ve starém Egyptě, kde byly ze sádry odlévány modely pro sochařské účely. Název štukatérství pochází z italského slova stucco. V Itálii byly během renesance vytvářeny ozdoby z malty, teprve v období baroka a rokoka byla malta nahrazena sádrou, která dovolovala ještě lepší optické a tvarové efekty. Důležitou vlastností dobrého štukatéra je cit, jemnost práce vyžaduje i použití jemného materiálu, který musí být zpracován tak, aby byl trvanlivý a jeho povrch dlouho vydržel v bezvadném stavu.