Pasivní domy na klíč?

V tomto článku si upřesníme, na co si dát pozor při stavbě energeticky pasivního rodinného domu. Jedním z nejdůležitějších kritérií při stavbě pasivního domu je samotné umístění stavby.

Umístění pasivní stavby

Vhodná orientace pozemku k světovým stranám. Je velmi důležité dodržet zásadu orientace obytných místností k jihu kvůli co nejefektivnějšímu využívání pasivních solárních zisků.

Pasivní solární zisky

Jižně orientovaná nezastíněná budova, je současně solárním domem. Pasivní solární zisky mohou pokrýt až 40% tepla na vytápění objektu při minimalizovaných tepelných ztrátách. Pro dosažení těchto výsledků jsou používána okna s nízkou emisivitou trojitého zasklení plněné argonem, nebo kryptonem a superizolovaným rámem. Tepelné zisky těchto skel při jižní orientaci a při malém zastínění jsou dokonce i od prosince do února vyšší než tepelné ztráty. U nižší než 0,80 W (m2.K)

3. Superizolace

Jedním z nejdůležitějších kritérií pasivního domu, je její kompaktní thermická schránka bez tepelných mostů v konstrukci s optimálním poměrem prosklení A/V. Všechny stavební dílce tvořící vnější plášť domu musí mít hodnotu tepelné prostupnosti. U nižší než 0,15 W (m2.K)

4. Vzduchotěsnost

Pasivní domy musí být postaveny vzduchotěšně. Celý dům obklopuje vzduchotěsný plášť, spoje mezi stavebními dílci musí být velmi pečlivě utěsněny. Zamezujeme tím nechtěnému proudění vzduchu a snižujeme nebezpečí poškození stavby z důvodu vniknutí vlhkosti a kondezace vodních par v konstrukci. Netěsnost v plášti budovy se identifikují při tzv. tlakovém testu n50 (prováděné např. metodou Blowerdoor). K tomu je v budově vytvořen podtlak o velikosti přibližně 50 Pa. Při tomto zkušebním tlaku může netěsnosti uniknout za hodinu maximálně 60 % z celkového objemu vzduchu v daném prostoru. Důležité je, aby tlakový test byl proveden ihned po provedení konstrukčních prací v takovém stádiu stavby, kdy ještě lze provést dodatečné opravy. Pasivní dům má hodnotu n50 maximálně 0,6