Řezání laserem je přesné a čisté

rezani laserem

Oblíbenou metodou při zpracování materiálu je tzv. řezání laserem. Mezi jeho silné stránky patří téměř hodinářská přesnost a čistota každého řezu. Díky tomu, že při laserovém řezání dochází k minimálnímu prořezu daného materiálu, nevzniká téměř žádný odpad a dá se tak s jistotou tvrdit, že se jedná o úspornou metodu. Právě tento fakt je důvodem, proč laserové řezání převyšuje jiné typy povrchové úpravy jako je mechanické řezání, frézování nebo hoblování.

Při jednotlivých řezech nedochází k přímému kontaktu s materiálem, což znamená, že ten se tak nemusí připevňovat na pracovní plochu. Tím se celý proces podstatně zrychluje a umožňuje také výrobu složitějších tvarů a řezů pod různými úhly s přesností na sebemenší detail. Řezání laserem je natolik přesné a čisté, že daný materiál už následně nepotřebuje žádné další úpravy.