Roleta nemusí chránit jen proti slunci!

Často se hovoří o požární ochraně, zejména v průmyslových objektech. Jedním z velmi hojně využívaných systémů, jak zabránit šíření požáru je rozdělení objektu na požární úseky. Jenomže, jak rozdělit takovou halu? Jednoduše, pomocí protipožárních dveří, vrat nebo rolet. Právě roletový protipožární uzávěr je vyroben z nehořlavé textilie. Roleta je ovládána pomocí řídicí jednotky, která je napojena na EPS. Při požáru se uzávěr aktivuje impulsem z EPS nebo bezpečnostního tlačítka a řídící jednotka dá impuls a uzávěr sjede dolů. V případě výpadku elektrické energie toto zajišťuje náhradní zdroj.

protipožární roletový systém

Co je to vlastně ta EPS? Jedná se o elektrickou požární signalizaci, která je požárně bezpečnostní zařízení, zajišťující pomocí hlásičů a detektorů signalizaci požáru. Signály z detektorů a hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS. Ústředna je osazena stálou obsluhou, která má za úkol v případě aktivace signálu prověřit skutečný stav pro případ výskytu planých poplachů. Při oprávněném poplachu se přivolává jednotka požární ochrany. Pokud není z jakéhokoliv důvodu zajištěna stálá obsluha, systém EPS automaticky volá jednotka požární ochrany.

Systém EPS se skládá z:

  • Hlásičů požáru
  • Ústředny EPS
  • Doplňujících zařízení

Systém EPS se dělí:

  1. Jednostupňová
  2. Vícestupňová

Jednostupňová EPS

Tento typ se skládá z jedné, nebo více hlavních ústředen, na které jsou připojeny samočinné a tlačítkové hlásiče požáru. Na ústřednu jsou zapojeny doplňující zařízení, nebo ovládací zařízení. Jednostupňová EPS nemá vedlejší ústřednu!

Vícestupňová EPS

Tento typ má na rozdíl od jednostupňové EPS také vedlejší ústřednu, na kterou jsou připojeny samočinné a tlačítkové hlásiče požáru a vedlejší ústředny nižšího stupně.

Ústředny systému EPS

U ústředny nejčastěji sedí obsluha, která kontroluje stavy, které samotná ústředna signalizuje. Jedná se o stavy: 

  • Provoz,
  • Porucha,
  • Požár.

Jakmile detektory nebo tlačítkové hlásiče detekují požár, zařízení dálkového přenosu přenáší tuto informaci na ohlašovnu Hasičského záchranného sboru. Tento signál zároveň slouží k vydání pokynů pro evakuaci, provedení opatření na technologiích dle havarijního plánu a podobně. Systémy EPS dokonce počítají s chybou lidského faktoru, který započítávají do procesu vyhodnocování poplachů. Systém je navržen tak, aby činnost obsluhy kontroloval!

protipožární roletový systém

Aby byla zaručena funkčnost celého havarijního plánu, je potřeba EPS a jeho nezbytné části dovybavit o různá další mechanická zařízení. Mezi tato zařízení se například řadí automatické protipožární rolety, které disponují vysokou požární odolností, ale také spolehlivostí. Rolety oddělí prostor navíce požárních celků a tím zamezí rozšíření ohně a usnadní likvidaci jednotkami HZS.