Jak vypadá správná údržba umělého trávníku?

Vlastníte umělý trávník a říkáte si, že když se v zimě nepoužívá, nemusí se ani čistit? Opak je ale pravdou. Jelikož jej kvůli současnému počasí nechrání vrstva sněhu, mohou se mezi vlákna usadit nečistoty, které už na jaře nesundáte. Je proto důležité dbát na průběžný servis i v zimních měsících. Pokud si nejste jisti technikou čištění umělého trávníkupřečtěte si, jak na to!

AdobeStock 110372910

1. HRUBÉ NEČISTOTY

Nejdříve je potřeba odstranit z povrchu hřiště všechny hrubé nečistoty, ve většině případů se jedná o:

  • mech
  • spadané listí
  • plevel
  • nafoukané menší předměty

Tento krok je důležité provádět pravidelně, než dojde k jejich usazení, které může nenávratně poškodit jednotlivá vlákna trávníku.

Nejlepší je nečistoty posbírat ručně, v případě většího množství pak odfouknout fukarem mimo plochu a tam vše následně vysát či zamést. Větší plochy zarostlé mechem a plevelem, které nejsou vhodné k ručnímu čištění, je možné vyčistit za pomoci chemických přípravků, popř. využít služeb specializované firmy, která se údržbou umělých trávníků zabývá.

2. HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

U tohoto kroku je nezbytné používat kartáče určené výhradně pro tyto účely. Hrábě, lopaty či smetáky a další běžné zahradní nástroje mohou vlákna trávníku poničit a snížit tak životnost a funkčnost celého povrchu.

Stejně tak je nutné počkat s čištěním na suché počasí. Zametání a kartáčování mokrého trávníku může nečistoty jen nešikovně sunout po vláknech, čímž dochází k jejich lámání a křivení. Mokrý povrch také přispívá k tvorbě chuchvalců, které následné čištění ještě více znesnadňují.

3. OCHRANNÝ ZÁSYP

Pro úplnou údržbu je vhodné vyplnit prázdná a nedosypaná místa pomocí speciálního zásypového materiálu. Nejčastěji se jedná o pokutová území, odkud se zásyp roznáší mimo prostor.

Mnoho lidí se snaží materiál preventivně přesypávat, aby i při jeho roznášení do jiných částí pořád nějaký zůstal na místě. Větší množství materiálu je však pro stav vláken stejně špatné jako jeho nedostatek. Řešením je tedy pouze pravidelná kontrola stavu ochranného zásypu.


Více informací o údržbě a čištění umělých trávníků můžete získat na: http://www.goldreturn.cz/servis-umele-travy